همانطور که در تحلیل گذشته ذکر شد شاهد افت سنگین قیمت بیت کوین بودیم. پس از شکسته شدن ساختار مثلث به سمت پایین معادل ریزش قبل کاهش پیدا کرده است. که از بعد تکنیکالی قابل پیش بینی بود. بنظر می رسد تاریخ هشتم فوریه زمان مناسبی برای کف سازی باشد. خرید بیت کوین با توجه به شتاب بالای ریزش پر ریسک است و توصیه می شود برای خرید از آن تاریخ حتماً از تریگر مناسب استفاده شود. لازم به ذکر است روند بلند مدتی بیت کوین کماکان نزولی است، تا زمانی که کف ها و سقف های پایین تر می زند روند نزولی ادامه دارد. و اصلاح های ضعیف رو به بالا فرصت های فروش بهتر ایجاد می کند. هر وقت ترکیب کف ها و سقف های پایین تر بی اعتبار شد آن زمان می توان به خرید های پر قدرت و بزرگ فکر کرد.