همانطور که در تحلیل قبل عنوان شد محدوده فیبویی بسیار قدرتمندی را شاهد بودیم که پس از برخورد قیمت به کف فیبویی تا اینجا بیش از 30% رشد کرده است. بنظر می رسد برای میان مدت می توان به رشد تا سقف کانال نزولی در محدوده 13311 خوشبین بود. تا زمانی که قیمت در این کانال نوسان می کند خرید و فروش بین کف و سقف کانال بهترین استراتژی معاملاتی محسوب می شود.