محورهای پادکست امروز:

  • محرک بازار مثبت روزهای اخیر
  • توضیحاتی در خصوص سهام ذوب آهن، گاز و لوله، خدمات انفورماتیک، سرمایه گذاری توس گستر
  • توضیحاتی در خصوص صنعت پرداخت
  • سهم با حجم مشکوک
  • هشدار در خصوص سهامی که بالاتر از قیمت تعادلی معامله می شوند.

 

گوینده: نیما آزادی