محورهای پادکست امروز:

  • وضعیت بازار نزولی امروز و پیش بینی بازار فردا
  • افزایش قیمت بنزین
  • محرک کاهش بازار
  • یک شرکت با تجدید ازریابی سنگین
  • تحریم های جدید احتمالی

 

گوینده: نیما آزادی