محورهای پادکست ۳ می ۲۰۱۹

– گزارش NFP و سناریوهای احتمالی

– اشاره بانک انگلستان به افزایش نرخ بهره

– سخنرانی اعضای کمیته FOMC

گوینده: علی شریف آزاده