محورهای پادکست ۳۰ آوریل ۲۰۱۹

– انتخابات اسپانیا و عدم تنزل رتبه اعتباری ایتالیا عامل تقویت یورو

– توافق 2 حزب مسلط در بریتانیا برای برگزیت عامل تقویت پوند

– انتظار بازارها برای نشست فرداشب کمیته FOMC و احتمال جعلی بودن بریکوت های احتمالی

گوینده: علی شریف آزاده