محورهای پادکست سه شنبه 30 جولای 2019

 

_ فشار فروش سنگین روی پوند و رفتار هیجان-محورانه بازار

_ نشست بانک مرکزی ژاپن و عدم تغییر در پارامترهای سیاست پولی این کشور

_ بررسی تقویم اقتصادی روز

 

گوینده: علی شریف آزاده