محورهای پادکست ۲۹ آوریل ۲۰۱۹

– تشریح علت ضعف دلار پس از تقویت اولیه آن

– پیش بینی بازار رنج و کاهش دامنه نوسانات

گوینده: علی شریف آزاده