پادکست دوشنبه 23 سپتامبر2019

 

– تشدید جو ریسک گریزی در بازارهای مالی

– گزارش های ضعیف PMI اروپا

– سخنرانی دراگی رییس ECB

– سخنرانی 2 تن از اعضای کمیته FOMC پس از پایان دوره قرنطینه رسانه ای

 

گوینده: علی شریف آزاده