محورهای پادکست 6 می ۲۰۱۹

– گپ منفی در بازارهای سهام و ارزهای کالایی پس از تهدید ترامپ به افزایش نرخ تعرفه واردات از چین

– آیا حرکت ترامپ به منزله بن بست در مذاکرات تجاری آمریکا و چین است؟

گوینده: علی شریف آزاده