محورهای پادکست 8 می 2019:

– کاهش نرخ بهره توسط RBNZ و سناریوهای پیش رو

– گزارش تراز تجاری چین و ادامه کشمکش های مربوط به جنگ تجاری

– بازار نفت و احتمال ادامه ریزش پس از اصلاح صعودی در صورت عدم برخورد نظامی در تنگه هرمز

گوینده: علی شریف آزاده