محورهای پادکست ۱۰ می ۲۰۱۹:

– ادامه مذاکرات تجاری آمریکا و چین همراه با آغاز فرایند اعمال تعرفه های جدید

– گزارش CPI آمریکا و اهمیت آن

– کلوزهای هفتگی و احتمال شکل گیری کف میان مدتی در دلار نیوزیلند

 

گوینده: علی شریف آزاده