محورهای پادکست 15می ۲۰۱۹:

– ادامه تنش های تجاری و جو ریسک گریزی

– تحولات برگزیت

– تنش های میان ایران و آمریکا

 

گوینده: علی شریف آزاده