قیمت جهانی نقره

همانطور که در تصویر مشخص است قیمت نقره در یک کانال نزولی در نوسان است بنظر می رسد با توجه به شکست سقف تاریخی طلا، کشش رشد در این نقره نیز به شکل ملموسی در آینده نزدیک ایجاد شود. در صورتی که هر اونس نقره از تراز 16.5 دلار فراتر رود می توان به یک دوره رشد تا حداقل 26 تا 28 دلار خوشبین بود.

شکست سطح مورد نظر به منزله آغازی بر یک موج 3 صعودی خواهد بود.