هفته منتهي به سه شنبه 3 دسامبر 2019

 

تحليل عمومي

در هفته منتهی به سه شنبه 3 دسامبر، سفته بازان بزرگ به صورت عمده دست به خرید طلا زدند و ارزش پوزیشن های خرید ناخالص آنها معادل 3.138 میلیارد دلار و ارزش پوزیش خالص آنها روی طلا نیز 2.817 میلیارد دلار افزایش یافت و به نزدیکی سطح 43 میلیارد دلار رسید. در سوی مقابل، سفته بازان بزرگ روی نفت فروش سنگینی زده و 24% حجم پوزیشن های فروش خود را افزایش دادند تا 2.6 میلیارد دلار از ارزش دلاری پوزیشن خالص آنها روی نفت کاسته بشود. در حوزه ارزها، خرید سنگین پوند و دلار نیوزیلند قابل توجه است. حجم پوزیشنهای خرید روی دلار نیوزیلند جهش سنگین 55 درصدی را تجربه کرده و باعث شده تا نسبت خرید به فروش روی این ارز کالایی به سطح 38% ارتقاء یابد. در حال حاضر یورو با ارزش دلاری منفی 9.5 میلیارد دلار بیش فروش ترین ارز محسوب می شود و به نظر ما مستعد رشد مناسبی در برابر دلار خواهدبود.

 

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به دلار نیوزیلند با 55% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به شاخص دلار با 43.4% می باشد.

بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط به نفت با 4.1% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به دلار نیوزیلند با 6.4% می باشد.

از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی طلا با 2.817 میلیارد دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی نفت با 2.609 میلیارد دلار رصد شده است.

 

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

 

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

توضیح:

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.