قیمت در یک ساختار کانالیزه نزولی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این کانال قرار دارد خرید در محدوده کف و فروش در محدوده سقف بهترین استراتژی معاملاتی محسوب می شود.

تحلیل تکنیکال دلاراسترالیا دلارنیوزلند