تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای اصلی

2020/10/06 | 1399/07/15

 تحلیل تکنیکال روزانه  EURUSD

کانال صعودی متداخل گام آخر شکسته شده و حمایت کلیدی 1.176 نیز شکسته شده. چنانچه پیشتر گفته شد، با شکسته شدن این حمایت، انتظار یک اصلاح نزولی عمیق برای یورو داریم که می تواند در گام نخست تا 1.144 و سپس تا 1.118 تداوم داشته باشد. اصلاح های صعودی در این مسیر فرصت فروش هستند. در حال حاضر نیز شاهد شکل گیری واگرایی مخفی مثبت هستیم و با دریافت تریگر می توانیم به پوزیشن های فروش بیاندیشیم.

 تحلیل تکنیکال روزانه  GBPUSD

سطح مقاومتی که پیشتر گفتیم مانع از رشد بیشتر قیمت شد و شاهد وقوع یک اصلاح نزولی قوی هستیم. برای معامله گران کوتاه مدتی فروش سبک و برای معامله گران میان مدت خرید در سطوح حمایتی پایین تر به صورت پله ای توصیه می شود. با توجه به شکسته شدن خط روند نزولی، توصیه به خروج از پوزیشن های فروش سبک داشتیم و اکنون و با دریافت تریگر دوباره می توانیم به ورود به پوزیشن های فروش بیاندیشیم.

تحلیل تکنیکال روزانه  AUDUSD

قیمت به تارگت نخست ما رسید و اصلاح نزولی شروع شده است. در میان مدت به بالا روند کماکان صعودی است و به دنبال خرید در حمایت های سبزرنگ هستیم. در کوتاه مدت صرفاً پوزیشن های سبک فروش توصیه می شود.

 تحلیل تکنیکال روزانه  NZDUSD

مطابق با تحلیل ارائه شده، با شکسته شدن کانال صعودی اخیر، اصلاح نزولی سنگینی شروع شده که انتظار داریم تا چند هفته تداوم یابد. برای معامله گران کوتاه مدتی فروش و برای معامله گران بلندمدتی خرید در سطوح حمایتی پایین تر توصیه می شود. الگوی Shark تشکیل شده صرفاً یک اصلاح صعودی مختصر را موجب شده و انتظار بازگشت دوباره فروشندگان را داریم.

 تحلیل تکنیکال روزانه  USDCAD

مطابق با توصیه ارائه شده، سطح 1.313 سطح بستن پوزیشن های فروش بود و سپس با توجه به شکسته شدن کانال نزولی وارد پوزیشن های خرید سبک برای استفاده از صعود اصلاحی شدیم. روند عمومی و کلی کماکان نزولی است و در سطوح مقاومتی بالاتر به دنبال نشانه های ضعف خریدار جهت ورود دوباره به پوزیشن های فروش خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال روزانه USDCHF

در گام های آخر شاهد شکل گیری یک کانال نزولی نهایی بوده ایم و با شکست این کانال، یک حرکت اصلاحی عمیق خلاف روند در این نماد بوجود آمده که آغاز شده و تا سطوح سرخ رنگ بالاتر تداوم خواهدیافت. در این مسیر اصلاح های نزولی فرصت خرید هستند و بهترین محدوده برای خرید در حال حاضر سطح 0.92 می باشد. شکسته شدن خط روند نزولی گام اخیر نیز می تواند یک تریگر مناسب خرید تلقی گردد. در ضمن هر 3 مدل واگرایی RD، HD و TD مثبت در این نماد شکل گرفته اند.

تحلیل تکنیکال روزانه USDJPY

نوسانات حاکم بر این نماد ماهیت رنج و ساید دارند. سطوح حمایت و مقاومت روی چارت مشخص شده اند. تا زمانی که بالای سطح 104.2 است، توصیه به نوسانگیری خرید در سطوح حمایتی و شناسایی سود در سطوح مقاومتی داریم.

مطالب مشابه

مشاهده همه
تحلیل تکنیکال هفتگی – WTA - جفت ارز های اصلی

هفته منتهی به 20 نوامبر  2020...

تحلیل تکنیکال هفتگی – WTA - جفت ارز های اصلی

هفته منتهی به 6  نوامبر 2020  

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا،نفت و سایر شاخص ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold مطابق با تحلیل...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای فرعی

تحلیل تکنیکال روزانه EURAUD مطابق با تحل...