تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای اصلی

2020/10/29 | 1399/08/08

 تحلیل تکنیکال روزانه  EURUSD

مطابق با تحلیل های پیشین، قیمت وارد یک فاز نزولی شد و در حال حاضر در یک کانال صعودی متداخل ضعیف صعودی نوسان می کند. شکسته شدن این کانال به پایین مقدمه رسیدن قیمت به 1.16 و سپس 1.15 خواهدبود که فرصت خرید میان مدتی می باشد.

 تحلیل تکنیکال روزانه  GBPUSD

مطابق با تحلیل های پیشین، قیمت وارد یک فاز نزولی شد و در حال حاضر در یک کانال صعودی متداخل ضعیف صعودی نوسان می کند. شکسته شدن این کانال به پایین می تواند مجوز ورود دوباره به پوزیشن های فروش باشد.

تحلیل تکنیکال روزانه  AUDUSD

قیمت در یک بازه مشخص و رنج در نوسان است. در میان مدت به بالا روند کماکان صعودی است و به دنبال خرید در حمایت های سبزرنگ  پایینتر هستیم. در کوتاه مدت صرفاً پوزیشن های سبک فروش توصیه می شود.

 تحلیل تکنیکال روزانه  NZDUSD

مطابق با تحلیل های پیشین، قیمت وارد یک فاز نزولی شد و در حال حاضر در یک کانال صعودی متداخل ضعیف صعودی نوسان می کند. شکسته شدن این کانال به پایین مجوز ورود به پوزیشن های فروش خواهدبود.

 تحلیل تکنیکال روزانه  USDCAD

انتظار داری مطابق مسیر ترسیم شده یک اصلاح عمیق صعودی در پیش باشد.

تحلیل تکنیکال روزانه USDCHF

در گام های آخر شاهد شکل گیری یک کانال نزولی نهایی بوده ایم و با شکست این کانال، یک حرکت اصلاحی عمیق خلاف روند در این نماد بوجود آمده که آغاز شده و تا سطوح سرخ رنگ بالاتر تداوم خواهدیافت. در این مسیر اصلاح های نزولی فرصت خرید هستند و بهترین تریگر ورود به پوزیشن های خرید شکسته شدن کانال نزولی اخیر به بالا می باشد.

تحلیل تکنیکال روزانه USDJPY

نوسانات حاکم بر این نماد ماهیت رنج و ساید دارند. سطوح حمایت و مقاومت روی چارت مشخص شده اند. تا زمانی که بالای سطح 104.2 است، توصیه به نوسانگیری خرید در سطوح حمایتی و شناسایی سود در سطوح مقاومتی داریم.

مطالب مشابه

مشاهده همه
تحلیل تکنیکال هفتگی – WTA - جفت ارز های اصلی

هفته منتهی به 20 نوامبر  2020...

تحلیل تکنیکال هفتگی – WTA - جفت ارز های اصلی

هفته منتهی به 6  نوامبر 2020  

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا،نفت و سایر شاخص ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold مطابق با تحلیل...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای فرعی

تحلیل تکنیکال روزانه EURAUD مطابق با تحل...