تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای فرعی

2020/07/16 | 1399/04/26

تحلیل تکنیکال روزانهEURAUD

مطابق با تحلیل ارائه شده شاهد یک اصلاح صعودی هستیم و در سطوح بالاتر دوباره به دنبال پوزیشن های فروش خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال روزانهEURNZD

مشابه به نماد EURAUD در سطوح بالاتر دوباره به دنبال پوزیشن های فروش خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال روزانهEURCAD

با توجه به همبستگی این نماد با نمادهای EURAUD و EURNZD احتمال اول شکسته شدن حمایت فعلی و ریزش بیشتر قیمت می باشد اما پیش از آن یک اصلاح نیرومند صعودی در پیش داریم.

تحلیل تکنیکال روزانهEURCHF

مطابق با الگوی Wolfe Wave بازار موفق به شکست سطح مقاومتی سنگین 1.06 شد و روند به حالت صعودی درآمده است. هر پایینی فرصت خرید است و هدف رالی محدوده 1.1 می باشد. اصلاح فعلی ناشی از برخورد قیمت به سقف کانال 2 ساله نزولی می باشد و شکسته شدن این کانال اهدافی بسیار بالاتر برای این نماد ترسیم خواهدکرد.

تحلیل تکنیکال روزانهEURJPY

صعود قیمت در قالب یک ساختار ضعیف اصلاحی کنج مانند صورت گرفته و لذا انتظار داریم این ساختار به سمت پایین شکسته بشود و خریدهای اصلی در محدوده های پایین تر صورت بگیرد.

تحلیل تکنیکال روزانهEURGBP

با شکسته شدن حمایت نیرومند 0.9 وارد پوزیشن های فروش با مختصات مشخص شده در تصویر شده ایم.

تحلیل تکنیکال روزانهGBPAUD

بعد از یک ریزش سنگین انتظار می رود شاهد یک اصلاح رو به بالا باشیم. در سطوح بالاتر باز هم فشار فروش انتظار خواهیم داشت. از دید الیوتی به نظر می رسد که یک موج 1 بزرگ در حال تکمیل شدن است و یک اصلاح نیرومند صعودی خواهیم داشت.

تحلیل تکنیکال روزانهGBPNZD

مشابه با نماد GBPAUD، انتظار داریم یک اصلاح صعودی قوی داشته باشیم که البته صرفاً فرصت فروش در سطوح بالاتر را فراهم خواهدکرد.

تحلیل تکنیکال روزانهGBPCAD

مطابق با تحلیل ارائه شده، قیمت به حمایت پایینی رسید و روند نزولی متوقف شد. فعلاً هولد هستیم تا تکلیف قیمت با این سطح روشن بشود.

تحلیل تکنیکال روزانهGBPCHF

مشابه با نماد GBPUSD انتظار ادامه اصلاح نزولی داریم.از دید الیوتی یک 5 موجی را تمام کرده و اصلاح نزولی شروع شده است. در کل در سطوح پایین تر به دنبال خریدهای میان مدتی به بالا خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال روزانهGBPJPY

با فتح سقف قبلی، قیمت وارد موج صعودی قدرتمندی شده و در صورتی که این مقاومت پیش رو را نیز بشکند، انتظار تداوم روند صعودی را خواهیم داشت که پس از پایان اصلاح نزولی فعلی روی خواهدداد. به همبستگی این نماد با GBPUSD و GBPCHF دقت کنید.

تحلیل تکنیکال روزانهAUDCAD

قیمت در یک مستطیل خنثی در نوسان است و تا زمانی که در این محدوده است انتظار آغاز یک روند نیرومند نداریم.

تحلیل تکنیکال روزانهAUDCHF

خریداران با قدرت موفق به فتح مقاومت ها به صورت پی در پی شدند اما در گام اخیر شاهد ورود فروشنده نیز هستیم. با توجه به رشد بی وقفه قیمت، انتظار داریم مدتی نوسانات نزولی اصلاحی بر این نماد حاکم باشد.

تحلیل تکنیکال روزانهAUDJPY

مشابه با نماد AUDCHF، انتظار داریم یک موج نزولی اصلاحی دیگر در این نماد داشته باشیم و سپس روند صعودی دوباره آغاز بشود.

تحلیل تکنیکال روزانهAUDNZD

اصلاح نزولی که منتظرش بودیم محقق شد.  انتظار داریم مدتی به صورت رنج و ساید باشد و سپس روند صعودی از سر گرفته بشود.

تحلیل تکنیکال روزانهNZDCAD

با شکسته شدن سقف باکس رنج، انتظار رشد بیشتر قیمت و ادامه روند صعودی را داریم. تا زمانی که خط روند صعودی پا بر جا است، احتمال اول ادامه روند صعودی می باشد.

تحلیل تکنیکال روزانهNZDCHF

مشابه با نمادهای AUDCHF و AUDJPY این نماد نیز آماده یک موج دوم اصلاح نزولی است. در سطوح پایین تر به دنبال فرصت های خرید خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال روزانهNZDJPY

پس از تحقق هدف ما و مشابه با نمادهای AUDCHF و AUDJPY و NZDCHF این نماد نیز آماده تداوم اصلاح نزولی است. در سطوح پایین تر به دنبال فرصت های خرید خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال روزانهCADCHF

انتظار می رود حمایت فعلی شکسته شده و قیمت به محدوده های حمایتی پایین تر برسد.

تحلیل تکنیکال روزانهCADJPY

مشابه با نماد CADCHFانتظار می رود حمایت فعلی شکسته شده و قیمت به محدوده های حمایتی پایین تر برسد.

 تحلیل تکنیکال روزانهCHFJPY

پس از یک رشد مناسب به محل تلاقی مقاومت سنگین استاتیک با سقف کانال تکثیرشده رسیده و اصلاح نزولی نیرومندی در جریان است.

مطالب مشابه

مشاهده همه
تحلیل تکنیکال هفتگی – WTA - جفت ارز های فرعی

هفته منتهی به 20 نوامبر  2020...

تحلیل تکنیکال هفتگی – WTA - جفت ارز های فرعی

هفته منتهی به 6  نوامبر 2020  

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا،نفت و سایر شاخص ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold مطابق با تحلیل...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای فرعی

تحلیل تکنیکال روزانه EURAUD مطابق با تحل...