تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا، نفت و سایر شاخص ها

2021/07/26 | 1400/05/04

تحلیل تکنیکال روزانه Gold

مطابق با مسیر ترسیم شده یک ریزش سنگین داشت. فعلاً نظاره گر رفتار قیمت هستیم تا فرصت خرید فراهم بشود. خریدهای صورت گرفته کوتاه مدتی سبک در 1819 و 1842 تسویه بشوند.

تحلیل تکنیکال روزانه Oil

با شکل گیری الگوی هارمونیک Deep Crab شاهد برگشت قسمت هستیم و انتظار داریم مطابق با مسیر ترسیم شده رفتار کند.

تحلیل تکنیکال روزانه شاخص Dow Jones

به نظر می رسد یک اصلاح نزولی جدی در پیش داریم. مسیر موردنظر روی نمودار مشخص شده است.

تحلیل تکنیکال روزانه شاخص DAX

قیمت از کانال های صعودی خود خروج کرده و هیجان خرید بالا است. احتمال نخست ادامه اصلاح نزولی است که فرصت خرید در سطوح پایین تر را فراهم خواهدکرد.

تحلیل تکنیکال روزانه Bit Coin

چنانچه گفته شد، با توجه به شکسته شدن ساختار اندینگ و سطح 61600، اصلاح نزولی قوی شروع شده و انتظار می رود مطابق مسبر ترسیم شده رفتار کند.

مطالب مشابه

مشاهده همه
تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا، نفت و سایر شاخص ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold به نظر می رسد...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای فرعی

تحلیل تکنیکال روزانه EURAUD اصلاح صعودی...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای اصلی

 تحلیل تکنیکال روزانه  EURUSD ...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا، نفت و سایر شاخص ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold به نظر می رسد...