تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا،نفت و سایر شاخص ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold

قیمت در یک کانال نزولی در حرکت است و انتظار داریم از سقف کانال شاهد ورود دوباره فروشنده باشیم. در صورت شکسته شدن سطح مقاومتی 1745، این تحلیل بی اعتبار می شود.

تحلیل تکنیکال روزانه Oil

به هدف خود در موج 5 رسید و از اینجا انتظار استراحت داریم. هدف نهایی رالی 45 دلار است. اما انتظار داریم پیش از رسیدن به آن هدف، یک اصلاح نزولی داشته باشیم که فرصت خرید در سطوح پایین تر خواهدداد.

تحلیل تکنیکال روزانه شاخص Dow Jones

پس از یک رالی قدرتمند، نشانه های ضعف در این شاخص آشکار شده است. با توجه به از دست رفتن حمایت مورب و استاتیک، یک اصلاح نزولی خواهیم داشت که فرصت خرید در سطوح پایین تر را برای ما فراهم می کند.

تحلیل تکنیکال روزانه شاخص DAX

مشابه با شاخص داوجونز، پس از یک رالی قدرتمند، نشانه های ضعف در این شاخص آشکار شده است به ویژه که سقف کانال هم هستیم. با توجه به از دست رفتن حمایت استاتیک یک اصلاح نزولی خواهیم داشت که فرصت خرید در سطوح پایین تر را برای ما فراهم می کند.

تحلیل تکنیکال روزانه Bit Coin

تراکم مثلثی شکسته شد اما به نظر می رسد که رفتار قیمت بیشتر حالت کانالیزه پیدا کرده است. تا زمانی که کانال برجاست، خرید درکف و فروش در سقف توصیه می شود و با شکسته شدن آن روند نیرومندتری آغاز خواهدشد. احتمال اول شکسته شدن کانال به سمت پایین است.

مطالب مشابه

مشاهده همه
تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای اصلی

 تحلیل تکنیکال روزانه  EURUSD ...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا،نفت و سایر شاخص ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold با شکسته شدن 1...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای فرعی

تحلیل تکنیکال روزانه EURAUD مطابق با تحل...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای اصلی

 تحلیل تکنیکال روزانه  EURUSD ...