تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا،نفت و سایر شاخص ها

2020/09/01 | 1399/06/11

تحلیل تکنیکال روزانه Gold

مطابق با تحلیل ارائه شده، قیمت از محدوده حمایتی و کف کانال برگشت قدرتمندی داشته و در حال حاضر در صورت شکست سطح 2021 انتظار ثبت سقف جدید خواهیم داشت. هدف درازمدتی طلا 2600 دلار می باشد و تا زمانی که قیمت بالای 1865 می باشد، این سناریو معتبر است. شکسته شدن حمایت 1865 به منزله عدم تحقق هدف 2600 دلاری خواهدبود. برای خرید دوباره می توان از شکسته شدن خط مقاومتی مورب بهره گرفت.

تحلیل تکنیکال روزانه Oil

پس از تحقق هدف قیمتی 45 دلاری و پر شدن گپ قیمتی، قیمت وارد یک فاز ساید و بدون روند شده است. تا زمانی که در این باکس نوسان می کند نوسان گیری توصیه می شود و با شکسته شدن آن روند از سر گرفته خواهدشد.

تحلیل تکنیکال روزانه شاخص Dow Jones

مطابق با تحلیل ارائه شده، الگوی Gartley نزولی شکل گرفته صرفاً منجر به یک اصلاح کوتاه مدت شد و دوباره خریداران ورود داشتند اما با برخورد قیمت به محدوده سقف دو کانال صعودی و نیز کف شکسته شده قبلی، تقاضا کاهش یافت و قیمت دچار ریزش تا حمایت کنونی شد. در حال حاضر بایستی منتظر ماند و دید که آیا خریداران موفق به فتح سقف ماژور در ماه فوریه 2020 می شوند یا خیر. بر اساس همبستگی با دیگر شاخص های سهام در آمریکا، به نظر می رسد که بایستی به زودی شاهد فتح سقف تاریخی شاخص داوجونز نیز باشیم.

تحلیل تکنیکال روزانه شاخص DAX

مشابه با شاخص داوجونز، به نظر می رسد اینجا هم پس از یک اصلاح نزولی مناسب، روند صعودی از سر گرفته شده و شاهد فتح سقف تاریخی شاخص دکس باشیم. شکسته شدن حمایت 12250 اما می تواند مقدمه یک اصلاح نزولی سنگین باشد.

تحلیل تکنیکال روزانه Bit Coin

بعد از مدتها اصلاح زمانی و قیمتی، به نظر می رسد یک موج جدید صعودی در جریان باشد که ادامه آن بستگی به شکسته شدن مقاومت فعلی در محدوده 12000 دلار دارد که البته زیر ضرب دوباره خریداران قرار گرفته است. با این حال دفع شدن قیمت از سقف کانال کوچکتر می تواند هشدار فیک بودن این شکست اخیر را صادر کند. شکسته شدن کانال صعودی اخیر به منزله آغاز یک اصلاح نزولی خواهدبود که فرصت خرید در سطوح پایین تر را فراهم می کند. اهداف صعودی به ترتیب 13350 و سپس 16400 دلار هستند. تا زمانی که قیمت زیر 10400 نیامده، این تحلیل معتبر است.

مطالب مشابه

مشاهده همه
تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا،نفت و سایر شاخص ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold مطابق با تحلیل...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای فرعی

تحلیل تکنیکال روزانه EURAUD مطابق با تحل...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای اصلی

 تحلیل تکنیکال روزانه  EURUSD ...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا،نفت و سایر شاخص ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold مطابق با تحلیل...