تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا،نفت و سایر شاخص ها

2020/09/14 | 1399/06/24

تحلیل تکنیکال روزانه Gold

مطابق با تحلیل ارائه شده، قیمت از محدوده حمایتی و کف کانال برگشت قدرتمندی داشته و در حال حاضر در صورت شکست سطح 2021 انتظار ثبت سقف جدید خواهیم داشت. هدف درازمدتی طلا 2600 دلار می باشد و تا زمانی که قیمت بالای 1865 می باشد، این سناریو معتبر است. شکسته شدن حمایت 1865 به منزله عدم تحقق هدف 2600 دلاری خواهدبود.

تحلیل تکنیکال روزانه Oil

با فشاری که روی حمایت آمد، شاهد شکسته شدن آن و کانال صعودی هستیم. انتظار داریم اصلاح عمیقی تا سطح 37 دلار داشته باشیم.

تحلیل تکنیکال روزانه شاخص Dow Jones

توصیه به بستن پوزیشن های خرید داشتیم. اکنون به نظر می رسد که در مراحل ابتدایی یک اصلاح نزولی سنگین هستیم که می تواند تا محدوده 25000 ادامه داشته باشد.

تحلیل تکنیکال روزانه شاخص DAX

مشابه با شاخص داوجونز، اینجا هم به نظر می رسد که یک اصلاح نزولی سنگین در پیش داریم که مقدمه آن شکست کانال صعودی اخیر می باشد.

تحلیل تکنیکال روزانه Bit Coin

با شکسته شدن کانال صعودی کم عرض، فشار سنگینی به کانال صعودی بلندمدتی تر در حال اعمال است. انتظار داریم مطابق با مسیر ترسیم شده، یک ریزش تا سطح 7500 داشته باشیم که فرصت خرید خوبی در آن ناحیه فراهم خواهدکرد.

مطالب مشابه

مشاهده همه
تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا،نفت و سایر شاخص ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold مطابق با تحلیل...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای فرعی

تحلیل تکنیکال روزانه EURAUD مطابق با تحل...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای اصلی

 تحلیل تکنیکال روزانه  EURUSD ...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا،نفت و سایر شاخص ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold مطابق با تحلیل...