تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا،نفت و سایر شاخص ها

2020/10/28 | 1399/08/07

تحلیل تکنیکال روزانه Gold

مطابق با تحلیل ارائه شده، قیمت از محدوده حمایتی و کف کانال برگشت قدرتمندی داشته و در حال حاضر در صورت شکست سطح 2021 انتظار ثبت سقف جدید خواهیم داشت. هدف درازمدتی طلا 2600 دلار می باشد و تا زمانی که قیمت بالای 1865 می باشد، این سناریو معتبر است. شکسته شدن حمایت 1865 به منزله عدم تحقق هدف 2600 دلاری خواهدبود و در این صورت انتظار داریم تا در محدوده 1820 خریداران قوی وارد بازار بشوند و هدف نهایی صعود طلا سطح 2200 دلار باشد.

تحلیل تکنیکال روزانه Oil

بازار رنج و سایدی در این نماد شاهد هستیم. تا زمانی که این محدوده رنج شکسته نشده روندی آغاز نخواهدشد.

تحلیل تکنیکال روزانه شاخص Dow Jones

قیمت پس از برخورد دوباره با مقاومت ریزشی شده است. در حال حاضر توصیه ای برای ورود به پوزیشن های خرید نداریم و احتمال اول تداوم افت اصلاحی تا سطح 25000 می باشد.

تحلیل تکنیکال روزانه شاخص DAX

مشابه با شاخص داوجونز، اینجا هم به نظر می رسد که یک اصلاح نزولی سنگین در پیش داریم که مقدمه آن شکست کانال صعودی اخیر بوده است.

تحلیل تکنیکال روزانه Bit Coin

قیمت با قدرت از سقف قبلی خود عبور کرده است و در صورت پولبک به سقف قبلی محدوده مناسبی برای خرید خواهیم داشت.

مطالب مشابه

مشاهده همه
تحلیل تکنیکال هفتگی – WTA - طلا

هفته منتهی به 20 نوامبر  2020...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا،نفت و سایر شاخص ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold مطابق با تحلیل...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای فرعی

تحلیل تکنیکال روزانه EURAUD مطابق با تحل...