تحلیل تکنیکال هفتگی – WTA - طلا، نفت و سایر شاخص ها

2021/01/16 | 1399/10/27

هفته منتهی به 15  ژانویه  2021

 

تحلیل تکنیکال هفتگی Gold

بنظر می رسد در میان مدت قیمت یک ترکیب پیچیده ABCDE می سازد که اکنون در حال ساخت E می باشد نظر به شکست روند صعودی کوتاه مدت احتمالاً مدتی فاز ریزشی خواهد داشت تا این موج ساخته شود. مادامیکه موج حاضر به سمت کندی گام نرفته توصیه به خرید میان مدتی نمی شود.

تحلیل تکنیکال هفتگی Oil

قیمت در یک ساختار روند دار صعودی هر دور کف ها و سقف های بالاتر می زند بنظر می رسد مادامیکه کف کانال صعودی به پایین نشکند بتوان به رشد بیشتر تا سقف کانال خوشبین بود. برای کوتاه مدت 50 دلار سطح حمایت و هدف رشد حدود 60 دلار است.

تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص Dow Jones

قیمت پس از یک دوره رشد مدتی است در یک محدوده خنثی در نوسان است بنظر می رسد  با توجه به شکست تراکم به سمت بالا زمینه برای رشد میان مدتی تا 33900 واحد فراهم باشد مادامی که کف خط مورب صعودی به پایین نشکند هدف مورد اشاره معتبر است.  

مطالب مشابه

مشاهده همه