تحلیل تکنیکال هفتگی WTA - طلا، نفت و شاخص ها

2020/03/15 | 1398/12/25
Gold , Oil , Dow Jones , DAX , طلا،نفت و شاخص ها

هفته منتهی به 13 مارچ 2020

تحلیل تکنیکال هفتگی Gold

بنظر می رسد کانال صعودی چند ماهه طلا به پایین شکسته شده و برای ریزش بیشتر نیازمند تثبیت زیر این کانال است. در صورت تثبیت قیمت زیر این کانال احتمال افت تا 1365 دلار دور از انتظار نخواهد بود.

تحلیل تکنیکال هفتگی Oil

قیمت در یک ساختار کانالیزه، در محدوده کف کانال آرایش AB=CD تشکیل داده، بنظر می رسد در محدوده کف کانال مدتتی شاهد افزایش تقاضا باشیم. برای خردی میان مدتی بهتر است از تریگر مناسب استفاده شود.

تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص Dow Jones

قیمت در یک ساختار ایمپالس نزولی در حرکت است. بنظر می رسد هدف تیپیکال موج 3 که نشان داده شده، سطح تقاضا را افزایش دهدو  مدتی قیمت در یک ساختار نوسانی با ریتم کند افزایشی موج 4 را بسازد.

تحلیل تکنیکال هفتگی شاخص DAX آلمان

قیمت در یک ساختار ایمپالس نزولی در حرکت است. بنظر می رسد هدف تیپیکال موج 3 که نشان داده شده، سطح تقاضا را افزایش دهدو  مدتی قیمت در یک ساختار نوسانی با ریتم کند افزایشی موج 4 را بسازد.

مطالب مشابه

مشاهده همه
تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا، نفت و سایر شاخص ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold به نظر می رسد...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا، نفت و سایر شاخص ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold به نظر می رسد...