تحلیل شمعی هفتگی - WTA

NZDJPY , AUDNZD , GBPNZD , EURCAD , تحلیل شمعی هفتگی - WTA

 هفته منتهی به 3 نوامبر 2017

  EURCAD برای دو هفته متوالی فشار عرضه را در سرکوب شدن قیمت و شکل گیری سایه بالایی بلند مشاهده میکنیم. انتظار داریم قیمت پله پله به محدوده های حمایتی ترسیم شده برسد. در تایم فریم های پایین تر و با استفاده از تحلیل های کوتاه مدت DTA میتوانیم از فرصت های فروش بهره ببریم. تحلیل شمعی هفتگی - WTA GBPNZD در سقف یک کانال صعودی الگوی شمع پوشای نزولی را با سایه بالایی بلند مشاهده میکنیم. در تایم فریم های پایین تر با حجم کم میتوانیم پس از دریافت تریگر اقدام به گشودن پوزیشن های فروش با تارگت حمایت های مشخص شده کنیم. تحلیل شمعی هفتگی - WTA AUDNZD دو هفته نزول پس از برخورد قیمت با مقاومت سه ساله را مشاهده میکنیم. با حد زیان بالاتر از این مقاومت میتوان میان مدت از فرصت های فروش بهره برد. تحلیل شمعی هفتگی - WTA NZDJPY الگوی شمع نافذ با درصد نفوذ بالای 50 درصد را در مجاورت یک حمایت مشاهده میکنیم. تا زمانی که سطح High شمع مذکور شکسته نشده است نمیتوان به آغاز نوسانات صعودی خوشبین بود. لذا تریگر خرید ما شکستن محدوده 79 می باشد. تحلیل شمعی هفتگی - WTA

مطالب مشابه

مشاهده همه