Gold

2019/01/14 | 1397/10/24
طلا،نفت و شاخص ها , Gold
بنظر می رسد هدف موج 3 اصلی محدوده قیمتی 1320 دلار باشد و در این محدوده موج 5 از 3 بزرگ خاتمه می یابد هدف نهایی این گام افزایشی حدود 1360 دلار در موج 5 می باشد. تحلیل تکنیکال طلا

مطالب مشابه

مشاهده همه
تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا،نفت و سایر شاخص ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold مطابق با تحلیل...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای فرعی

تحلیل تکنیکال روزانه EURAUD مطابق با تحل...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای اصلی

 تحلیل تکنیکال روزانه  EURUSD ...

تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا،نفت و سایر شاخص ها

تحلیل تکنیکال روزانه Gold مطابق با تحلیل...