محدوده قیمتی 63-64 دلار یک محدوده پر قدرت مقاومتی بود که پس از 4 ماه شکسته شد بنظر می رسد این محدوده برایک وتاه مدت نقش حمایتی بازی کند و تا زمانی که 59 دلار به پایین نشکند میان مدت احتمال رشد تا 73 دلار وجود دارد در صورت شکست 59 دلار احتمالاً موج B بزرگ شکل خواهد گرفت.

تحلیل تکنیکال نفت