با توجه به شکست کانال بلند مدتی به سمت بالا در میان مدت می توان به رشد پر قدرت تا 75 دلار خوشبین بود در کوتاه مدت 62.8 تراز حمایتی است و تا زمانی که کف 58.3 شکسته نشود هدف معتبر است.