Gold

رایگان

قیمت موفق به شکست کانال نزولی دو ماه اخیر شد بنظر می رسد در کوتاه مدت 1290 دلار سطح حمایت …

ادامه مطلب