EURUSD

رایگان

پس از یک رشد اولیه در قالب موج 1orA مدتی در فاز اصلاحی 2orB قرار دارد بنظر میرسد در صورتی …

ادامه مطلب

Gold

رایگان

پس از یک رشد شدید بنظر می رسد مدتی قیمت در حال ساخت یک الگوی مثلث باشد در صورت شکسته …

ادامه مطلب

EURUSD

رایگان

پس از تکمیل موج های 1orA و 2orB قیمت رهسپار موج صعودی دیگری شده است با توجه به شتاب بالای …

ادامه مطلب

EURUSD

رایگان

پس از مدتی نوسان قیمت در یک محدوده مشخص شاهد شکسته شدن با قدرت خط مورب قرمز هستیم. بنظر میرسد …

ادامه مطلب

Gold

رایگان

پس از مدت ها با تکمیل کل ساختار کارکشن، شاهد شکسته شدن تراکم به بالا هستیم.  بنظر می رسد تا …

ادامه مطلب

Gold

رایگان

قیمت موفق به شکست کانال نزولی دو ماه اخیر شد بنظر می رسد در کوتاه مدت 1290 دلار سطح حمایت …

ادامه مطلب