Gold

رایگان

با توجه به تکمیل ساختار AB=CD و شکل گیری موج 5 الیوتی در گام آخر بنظر می رسد شرایط برای …

ادامه مطلب

EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

قیمت در یک محدوده خنثی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این محدوده قرار دارد نوسان گیری بین …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

طلا در حال ساخت موج e از یک اصلاحی بزرگ است که بنظر می رسد هدف تیپیکال آن محدوده 1261 …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

ریزش اخیر طلا شتاب و قدرت کافی را ندارد. بنظر می رسد در صورت رسیدن قیمت به محدوده زمانی نشان …

ادامه مطلب

Gold

رایگان تحلیل تکنیکال طلا

ریزش اخیر طلا شتاب و قدرت کافی را ندارد. بنظر می رسد در صورت رسیدن قیمت به محدوده زمانی نشان …

ادامه مطلب

EURUSD

رایگان تحلیل تکنیکال یورو دلار

قیمت در یک ساختار کانالیزه نزولی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این کانال نوسان می کند خرید …

ادامه مطلب

EURUSD

رایگان تحلیل تکنیکال یورو دلار

قیمت در یک ساختار کانالیزه نزولی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این کانال نوسان می کند خرید …

ادامه مطلب

EURUSD

رایگان تحلیل تکنیکال یورو دلار

قیمت در یک ساختار کانالیزه نزولی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این کانال نوسان می کند خرید …

ادامه مطلب

AUDUSD

رایگان تحلیل تکنیکال دلاراسترالیا دلار

قیمت در کوتاه مدت در یک محدوده خنثی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این محدوده قرار دارد …

ادامه مطلب

NZDUSD

رایگان تحلیل تکنیکال دلارنیوزلند دلار

قیمت در یک ساختار کانالیزه صعودی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این کانال قرار دارد نوسان گیری …

ادامه مطلب

USDCAD

رایگان تحلیل تکنیکال دلار دلارکانادا

با توجه به شکسته شدن کانال کاهشی بنظر می رسد قیمت بتواند به محدوده 1.36 برسد برای کوتاه مدت 1.324 …

ادامه مطلب