EURUSD

رایگان تحلیل تکنیکال یورو دلار

قیمت مدتی است در یک باند حرکتی خنثی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این باند حرکتی قرار …

ادامه مطلب

GBPUSD

رایگان تحلیل تکنیکال پوند دلار

قیمت مدت هاست موفق به شکست 1.32 نشده است. بنظر می رسد این دور عزم جزم باشد برای شکستن این …

ادامه مطلب

AUDUSD

رایگان تحلیل تکنیکال دلاراسترالیا دلار

در کوتاه مدت قیمت در یک ساختار باز شونده در نوسان است تا زمانی که قیمت در این ساختار نوسان …

ادامه مطلب

NZDUSD

رایگان تحلیل تکنیکال دلارنیوزلند دلار

بنظر می رسد پس از ساخت ترکیبات A و B بزرگ بتواند در میان مدت رهسپار اهداف کاهشی برای تکمیل …

ادامه مطلب

USDCHF

رایگان تحلیل تکنیکال دلار فرانک

بنظر می رسد ساختار 5 موجی الیوتی تکمیل شده و شرایط برای یک دوره کاهش مهیاست برای فروش از تریگر …

ادامه مطلب

EURUSD

رایگان تحلیل تکنیکال یورو دلار

قیمت مدتی است در یک باند حرکتی خنثی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این باند حرکتی قرار …

ادامه مطلب

GBPUSD

رایگان تحلیل تکنیکال پوند دلار

پس از تکمیل ساختار 5 موجی کاهشی قیمت وارد مدار افزایشی شد بنظر می رسد اصلاح های کوتاه مدتی فرصت …

ادامه مطلب

AUDUSD

رایگان تحلیل تکنیکال دلاراسترالیا دلار

در کوتاه مدت قیمت در یک ساختار باز شونده در نوسان است تا زمانی که قیمت در این ساختار نوسان …

ادامه مطلب

NZDUSD

رایگان تحلیل تکنیکال دلارنیوزلند دلار

بنظر می رسد پس از ساخت ترکیبات A و B بزرگ بتواند در میان مدت رهسپار اهداف کاهشی برای تکمیل …

ادامه مطلب

USDCHF

رایگان تحلیل تکنیکال دلار فرانک

بنظر می رسد ساختار 5 موجی الیوتی تکمیل شده و شرایط برای یک دوره کاهش مهیاست برای فروش از تریگر …

ادامه مطلب

EURUSD

رایگان تحلیل تکنیکال یورو دلار

قیمت مدتی است در یک باند حرکتی خنثی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این باند حرکتی قرار …

ادامه مطلب

GBPUSD

رایگان تحلیل تکنیکال پوند دلار

پس از تکمیل ساختار 5 موجی کاهشی قیمت وارد مدار افزایشی شد بنظر می رسد اصلاح های کوتاه مدتی فرصت …

ادامه مطلب

AUDUSD

رایگان تحلیل تکنیکال دلاراسترالیا دلار

در کوتاه مدت قیمت در یک ساختار باز شونده در نوسان است تا زمانی که قیمت در این ساختار نوسان …

ادامه مطلب

NZDUSD

رایگان تحلیل تکنیکال دلارنیوزلند دلار

قیمت در یک ساختار کانالیزه صعودی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این کانال قرار دارد خرید در …

ادامه مطلب

USDCHF

رایگان

بنظر می رسد ساختار 5 موجی الیوتی تکمیل شده و شرایط برای یک دوره کاهش مهیاست برای فروش از تریگر …

ادامه مطلب
Page 1 of 6412345...102030...Last »