EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

قیمت در یک محدوده خنثی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این محدوده قرار دارد نوسان گیری بین …

ادامه مطلب

EURUSD

رایگان تحلیل تکنیکال یورو دلار

قیمت در یک ساختار کانالیزه نزولی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این کانال نوسان می کند خرید …

ادامه مطلب

EURAUD

رایگان تحلیل تکنیکال یورو دلاراسترالیا

مدتی است قیمت در یک محدوده خنثی در نوسان است در صورتی که قیمت قادر باشد سقف محدوده خنثی را …

ادامه مطلب

EURNZD

رایگان تحلیل تکنیکال یورو دلارنیوزلند

قیمت در یک ساختار کانالیزه نزولی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این ساختار در نوسان است خرید …

ادامه مطلب

EURCAD

رایگان تحلیل تکنیکال یورو دلارکانادا

قیمت با قدرت کانال نزولی را شکست و بنظر می رسد برای کوتاه مدت 1.505 نقش حمایتی بازی کند و …

ادامه مطلب

EURCHF

رایگان تحلیل تکنیکال یورو فرانک

پس از یک ترکیب ABC افزایشی در قالب موج A بزرگ اکنون در اصلاحی موج B بزرگ قرار داریم محدوده …

ادامه مطلب

EURJPY

رایگان تحلیل تکنیکال یورو ین

قیمت در یک ساختار کانالیزه صعودی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این کانال قرار دارد خرید در …

ادامه مطلب

EURGBP

رایگان تحلیل تکنیکال یورو پوند

بنظر می رسد قیمت در حال تکمیل موج 5 کاهشی خود با هدف تیپیکال نشان داده شده است. هر چه …

ادامه مطلب

GBPAUD

رایگان تحلیل تکنیکال پوند دلاراسترالیا

در میان مدت قیمت در یک ساختار کانالیزه صعودی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این کانال قرار …

ادامه مطلب

GBPNZD

رایگان تحلیل تکنیکال پوند دلارنیوزلند

در میان مدت قیمت در یک ساختار کانالیزه صعودی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این کانال قرار …

ادامه مطلب

GBPCAD

رایگان تحلیل تکنیکال پوند دلارکانادا

در میان مدت قیمت در یک ساختار کانالیزه صعودی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این کانال قرار …

ادامه مطلب

GBPJPY

رایگان تحلیل تکنیکال پوند ین

با توجه به شکسته شدن پر قدرت محدوده 144.80 احتمال رشد تا محدوده مقاومتی وجود دارد. پول بک به سطح …

ادامه مطلب

AUDCAD

رایگان تحلیل تکنیکال دلاراسترالیا دلارکانادا

قیمت در کوتاه مدت در یک محدوده خنثی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این محدوده قرار دارد …

ادامه مطلب

AUDCHF

رایگان تحلیل تکنیکال دلاراسترالیا فرانک

بنظر می رسد در محدوده سقف آرایش سر و شانه شکل گرفته است. در صورتی که قیمت بتواند با قدرت …

ادامه مطلب

AUDJPY

رایگان تحلیل تکنیکال دلاراسترالیا ین

در کوتاه مدت قیمت مدتی است در یک محدوده خنثی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این محدوده …

ادامه مطلب

AUDNZD

رایگان تحلیل تکنیکال دلاراسترالیا دلارنیوزلند

قیمت در یک ساختار کانالیزه نزولی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این کانال قرار دارد خرید در …

ادامه مطلب

NZDCAD

رایگان تحلیل تکنیکال دلارنیوزلند دلارکانادا

قیمت در کوتاه مدت در یک محدوده خنثی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این محدوده قرار دارد …

ادامه مطلب