قیمت در گام اصلاحی خود به سمت خط روند صعودی بلند مدت حرکت می کند بنظر می رسد با توجه به شکست ترند کاهشی قیمت به سمت هدف نشان داده شده حرکت کند. تحلیل تکنیکال یورو دلارنیوزلند