قیمت مدتی است در یک باند حرکتی خنثی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این باند حرکتی قرار دارد بهترین استراتژی معاملاتی نوسان گیری بین کف و سقف کانال است.

  تحلیل تکنیکال یورو دلار