بنظر می رسد پس از تکمیل موج 4 بزرگ قیمت رهسپار موج 5 بزرگ شده باشد که هدف تیپیکال ان مشخص شده است هر چه قیمت به محدوده مورد نظر نزدیک شود با تریگر مناسب به دنبال فروش می توان بود.

تحلیل تکنیکال پوند فرانک