با توجه به شکسته شدن پر قدرت محدوده 144.80 احتمال رشد تا محدوده مقاومتی وجود دارد. پول بک به سطح شکسته شده 144.80 میتواند سطح مناسب برای خرید کوتاه مدتی باشد.

تحلیل تکنیکال پوند ین