قیمت در یک ساختار 5 موجی کاهشی، در حال تکمیل پنجمین موج نزولی خود است که هدف تیپیکال این موج در تصویر مشخص است هر چه به محدوده مورد نظر نزدیک شود شرایط برای اصلاح موقت رو به بالا فراهم می شود.

  تحلیل تکنیکال پوند دلار