پس از یک رشد اولیه در قالب موج A مدتی اصلاح تا 50% را شهد بودیم بنظر میرسد قیمت در گام افزایشی اخیر خود به سمت سقف کانال صعودی در محدوده 1.366 حرکت می کند برای کوتاه مدت 1.31 نقش حمایتی دارد.

  تحلیل تکنیکال پوند دلار