ریزش اخیر طلا شتاب و قدرت کافی را ندارد. بنظر می رسد در صورت رسیدن قیمت به محدوده زمانی نشان داده شده و عدم تماس باند میانی چنگال یک رشد قوی میان مدتی می توان متصور بود.

تحلیل تکنیکال طلا