طلا در حال ساخت موج e از یک اصلاحی بزرگ است که بنظر می رسد هدف تیپیکال آن محدوده 1261 دلار باشد برای کوتاه مدت 1281 دلار سطح مقاومتی است. در صورت شکست 1313 دلار طلا وارد دوره بلند مدتی رشد خواهد شد.

تحلیل تکنیکال طلا