پس از یک ریزش طولانی مدت، مدتی است قیمت در یک ساختار کانالیزه به شکل پرچم در حال رشد است در کوتاه مدت نوسان داخل این تراکم پیش بینی می شود در صورت شکسته شدن تراکم به پایین ریزش می تواند ادامه یابد. تحلیل تکنیکال دلارنیوزلند دلار