پس از مدتی نوسان قیمت در یک محدوده استراحتی، با فشار فروش سطح تراکم شکسته شد بنظر می رسد یک افت حداقل تا 0.6838 را شاهد باشیم. تحلیل تکنیکال دلارنیوزلند دلار