در کوتاه مدت قیمت در حال اصلاح نرم از یک روند نزولی بزرگ است تا زمانی که در این محدوده در جا می زند نوسان های کوتاه مدتی می توان گرفت در صورت شکست پر قدرت کف کانال می توان دنبال فروش سنگین بود. تحلیل تکنیکال دلارنیوزلند دلار