با توجه به تکمیل ساختار ABC قیمت رهسپار اهداف کاهشی شد هدف کمینه ای که می توان برای این جفت ارز مد نظر قرار داد  محدوده 0.6709 و هدف میان مدت محدوده 0.659 می باشد.

 تحلیل تکنیکال دلارنیوزلند دلار