بنظر می رسد پس از ساخت ترکیبات A و B بزرگ بتواند در میان مدت رهسپار اهداف کاهشی برای تکمیل C شود هدف تیپیکال این موج در تصویر مشخص است.

 تحلیل تکنیکال دلارنیوزلند دلار