قیمت در یک ساختار کانالیزه صعودی در نوسان است تا زمانی که قیمت در این کانال قرار دارد نوسان گیری بین کف و سقف این کانال بهترین استراتژی معاملاتی محسوب می شود.

 تحلیل تکنیکال دلارنیوزلند دلار