قیمت پس از برخورد به خط روند نزولی وارد مدار کاهشی شده است. هر چه در نوسانات رو به بالا به زمان نشان داده شده نزدیک شود ریسک فروش بلند مدتی کاهش خواهد یافت.  تحلیل تکنیکال دلارنیوزلند دلار